>>> Forsiden/Referanser

Referanser

Fri rettshjelpadvokat

2012

Frirettshjelpadvokat.no er en nettside som formidler advokat til deg som er i en rettslig tvist eller som har et konkret juridisk problem.

Initiativtake er Advokatfirmaet Voldhuset.

Publiseringsløsning og deign er levert av CxR.

http://frirettshjelpadvokat.no/

Eli Gabrielle Borchsenius

2012

Eli Gabrielle Borchsenius arbeider på heltid som gestaltterapeut og som veileder/coach for ledere. Nettsiden presenterer terapien hun tilbyr, samt litt informasjon om gestaltterapi.

Nettsiden er utviklet av CxR

http://www.eliborchsenius.no/

Advokatfirmaet Voldhuset

2012

Advokatfirmaet Voldhuset driver almenpraksis med bred prosedyreerfaring fra en rekke saksområder, med hovedtyngden innenfor familierett, barnerett, barnevernsrett, bistandsoppdrag for fornærmede, strafferett og arbeidsrett.

De tilbyr hjelp og rådgivning når du trenger en dyktig advokat med riktig innstilling og gode kunnskaper.

Nettsiden er utviklet av CxR.

http://www.voldhuset.no/

Norsk Konstellatørforening

2011

Norsk Konstellatørforening (forkortet NKf) er en landsomfattende fagorganisasjon for Konstellatører som tilfredsstiller NKfs krav til medlemskap. Studenter under IAG/DGfS godkjent utdanning i konstellasjoner kan søke om studentmedlemskap. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

Oppsett og publiseringsløsning levert av CxR

http://konstellatoerforeningen.no/

Tom Gargiulo for Babylon Town Councilman

2011

Tom Gargiulo er kandidat for Babylon Town Councilman, Long Island, New York, USA. Nettsiden presenterer hans målsettinger for jobben og hans samarbeidspartnere.

Nettsiden er laget i sin helhet av CxR.

http://www.tomgargiulo.com/

familiemekling.no

2011

familiemekling.no drives av Advokat Robert Voldhuset som er godkjent offentlig mekler for Oslo og Akershus ved separasjon eller samlivsbrudd. Her tilbys mekling fra kontorer sentralt i Oslo og Eidsvoll.

Nettsiden presenterer tjenestene de tilbyr, samt gir deg juridisk informasjon om familiemekling. Du kan også bestille timer.

Nettsiden er utviklet og designet av CxR.

http://www.familiemekling.no/

Jusinfo

2011

Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde.

Design og publiseringsløsning levert av CxR

http://www.jusinfo.no/

Somatic Experiencing institutet ® Sverige

2011

I Oktober 2011 startar en helt ny utbildning för behandling av psykiska trauman i Sverige. Somatic Experiencing ® ( SE ) är en traumabehandlingsmetod som praktiseras av psykologer, psykiatriker, sjukgymnaster med psykomotorisk inriktning, psykoterapeuter samt andra kroppsterapeuter över hela världen.

CxR har utviklet design og publiseringsløsning.

http://somaticexperiencing.se/

Gestaltsenteret

2010

På gestaltsenteret finner du erfarne gestalt psykoterapeuter som tror på den gode samtalen.

Gestaltsenteret hadde en eksisterende nettside da vi tok over, deler av utseendet er beholdt, mens nettsiden er oppdatert til moderne standard.

http://www.gestaltsenteret.no/

Hygea helse

2010

"Hygea Helse er et privat selskap som tilbyr ulike helse og omsorgsrelaterte tjenester. Alle våre medarbeidere har lang erfaring innen arbeid med mennesker med behov for bistand i hverdagen. Hygea Helse fokuserer på kvalitet i alle ledd. Vi tilbyr helse – og omsorgstjenester til alle med et ønske om en bedre livskvalitet."

CxR har levert publiseringsløsning, desginet er utviklet av Meller designbyrå.

http://www.hygeahelse.no/

Barnevernsadvokat

2010

Barnevernsadvokat.no formidler advokater med kompetanse på barnevernssaker, og erfaring med saker om barnevern fra Fylkesnemnda og domstolene. Våre barnevernsadvokater har både erfaring med og interesse for barnevernsrett, og ønsker å bistå folk som ufrivillig blir parter i saker om barnevern.

CxR har utviklet layout og design.

http://barnevernsadvokat.no/

Eleverum revmatikerforening

2010

Elverum Revmatikerforening er tilsluttet Norsk Revmatikerforbund. Vi har i dag om lag 280 medlemmer og er den største revmatikerforeningen i Hedmark.

Vårt fremste mål er å skape et variert og godt aktivitetstilbud til våre medlemmer. Vi legger stor vekt på medlemsmøtene som hver måned har meget bra besøk. Videre ønsker vi å tilby trening i ulike former og ikke minst et turprogram.

CxR har utviklet design og levert publiseringsløsning.

http://elverum-revmatiker.no/

Barnefordelingssaker

2010

www.barnefordelingssaker.no er en nettside som gir praktisk informasjon til partene i en barnefordelingssak, og opplyser om rettsreglene, og flere av de psykologfaglige vurderingene, som ofte vektlegges. Formålet med siden er å gi partene kunnskap som gjør dem bedre forberedt og innstilt på en løsning til beste for barna i saker om barnefordeling.

CxR har utviklet layout og design.

http://www.barnefordelingssaker.no/

Stavanger Paintball Arena

2010

Stavanger Paintball Arena ble åpnet 10. Januar 2010. Den blir drevet av Game-On! som har butikker både i Sandnes Sentrum og på Kvadrat Kjøpesenter.

Nettsiden presenterer anlegget, og har informasjon om medlemskap, priser, åpningstider, nyheter og arrangementer.

Designet er utviklet av Meller Designbyrå, og publiseringsløsningen er levert av CxR

http://stavangerpaintballarena.no/

Lyskultur

2009

Lyskultur er en nøytral organisasjon på området lys og belysning i Norge. Lyskultur skal være den integrerende organisasjon på området lys og belysning i Norge med status som premissgiver for kvalitet.

Nettsiden presenterer Lyskultur, kurs og arrangementer, nettbutikk og medlemsinformasjon.

Designet er utviklet av elever ved en skole for grafisk design, publiseringsløsningen er levert av CxR.

http://www.lyskultur.no/

Hellinger Instituttet i Norge

2009

Hellinger Instituttet i Norge as er ett frittstående Institutt som tilbyr åpne work shops og utdannelser innen familie- og organisasjonskonstellasjoner.

Nettsiden har, i tillegg til presentasjon av instituttet, kurskalender med kurspåmeldinger, nyheter, studentweb og salg av bøker/DVD.

CxR har laget publiseringsløsningen og utviklet designet.

http://www.hellinger.no/

Helt grønn

2009

Helt grønn drives av Line Evensen som er en designer som holder til på Nesodden.

Hun designer klær til artister og private, smykker, vesker, puter, lamper, redesign av gamle møbler, bygger dukkehus for store og små, skulptur, keramikk, hagerom, bygg osv, og driver også med interiørdesign.

Designet på nettsiden er utviklet av Line selv, publiseringsløsningen og det tenkniske er utviklet av CxR.

http://www.heltgronn.no/

I samme baat Helgeland Ltd

2009

I samme båt er et lite firma som utvikler egne ideer, men som også gir et generelt tilbud til gründere.

De har et lavterskeltilbud der ideer eller tenkte prosjekter får en multifaglig førstevurdering som ser på juridiske, økonomiske, markedsføringsmessige og tekniske forhold.

Publiseringsløsning og design er utviklet av CxR.

http://isammebaat.no/

Historisk Arkiv

2009

Historisk arkiv er en presentasjon av Østmo-arkivet og dekker selve gründerperioden mellom 1877 og 1890. I arkivet finnes mange svært spennende dokumenter, alt fra brev, contocouranter, ymse regninger og regnskap, og noen bilder og malerier.

På nettsiden finner du innskannede dokumenter og informasjon om innholdet i dokumentene.

CxR har utviklet publiseringsløsningen og laget designet på siden.

http://www.historisk-arkiv.no

Traumeheling

2009

I august 2009 starter en helt ny utdannelse for behandling av psykiske traumer i Norge. Somatic Experiencing® er en traumebehandlingsmetode som praktiseres av psykologer, psykiatere, psykomotoriske fysioterapeuter, psykoterapeuter samt andre kroppsterapeuter over hele verden.

CxR har utviklet nettsidene med publiseringsløsning og designet.

http://www.traumeheling.no/

iElverum

2009

iElverum forsøker å gi et dagsaktuelt bilde av industri og næringsliv i regionen. Elverum kommune er i sterk vekst og mange nye, spennende næringer er i etableringsfasen både offentlig og privat.

Nettsiden er utviklet av CxR.

http://www.ielverum.net/

Thorsenhuset

2009

Thorsenhuset kurs- og kultursenter ligger på Sevland, og driver gallerivirksomhet og en rekke kurs- og kulturtilbud.

På vårens program vil du finne kurs i familiekonstellasjon, yoga, meditasjon, foto og spontansang. I tillegg kan du bl.a. oppleve Fransk aften med Edith Piaf-musikk og bokkafé.

Nettsiden presenterer både Thorsenhuset og kurs og arrangementer som arrangeres. Designet er utviklet av Linda Halvorsen fra Thorsenhuset, publiseringsløsningen er levert av CxR.

http://www.thorsenhuset.no/

Conflux

2009

Conflux er et forlag som gir ut bøker, leverer lederutvikling og prosesskompetanse og utvikler kurs for kreativitet, flyt og glede i arbeidet.

Conflux integrerer og formidler kunnskap fra ulike fagfelt i mange former, fra forskningsartikler til poesi, lederutvikling og kurs.

Nettsidene presenterer forlaget og kurs og arrangementer. Publiseringsløsningen er levert av CxR, mens designet på nettsiden er basert på elementer fra tidligere design.

http://www.conflux.no/

Weibull

2008

Weibull er norges største rådgivere for små og mellomstore bedrifter,og har bistått hundrevis av bedriftseiere ved kjøp og salg av virksomheter. Weibull har kontorer over hele landet.

CxR har levert publiseringsløsningen og integrert nettstedet med Weibull sitt CRM-system.

Designet er utviklet av Meller.

http://www.weibull.no/

Realkapital utvikling

2008

Realkapital Utvikling AS bistår med utvikling av eiendom. Hovedfokus er å synliggjøre og realisere merverdier for oppdragsgiver gjennom en profesjonell utviklingsprosess.

Kunder er eiendomsbesittere, eiendomsinvestorer og banker med problemengasjement.

Designet er utviklet av Gobias, publiseringsløsningen er levert av CxR.

http://www.rku.no/

Storklovn Supershow

2008

"Storklovn er en klovn med store drømmer. Han kan synge høy C og han elsker Hollywood-pannekaker og alt som kan lage lyd. Særlig barn."

"Storklovn Supershow" er en interaktiv forestilling for barn grunnskolen, fra første til niende klasse. Konseptet er utviklet og gjennomføres av sanger, skuespiller, vokalpedagog og forfatter Marius Holth.

CxR har utviklet nettplakaten for forestillingen.

http://www.storklovn.no/

AMGutvikling

2008

Anne Mette Grandaunet er veileder, coach og ergoterapeut og foretar bedriftsbesøk og hjemmebesøk i Oslo og omegn.

Nettstedet presenterer tjenestene hun leverer.

CxR har utviklet designet og levert publiseringsløsningen.

http://www.amgutvikling.no/

Betterlife

2008

Betterlife tilbyr et 12 ukers nettkurs som egner seg for bedrifter som ønsker en bedre helse for sine ansatte, så vel som for privatpersoner.

Selskapet har som formål å være personlig støttespillere for personer med behov for å endre sitt kosthold permanent. Resultatet vil bli en bedre helse og riktig vekt.

CxR har utviklet design og levert publiseringsløsning.

http://www.betterlife.no/

Traume Terapi

2008

Erika Beata Thorkildsen er psykoterapeut og spesialiserer seg på sjokk og traumer. Hun benytter seg av SE-terapi ((Somatic Experiencing ®) som tar utgangspunkt i at mennesket, på samme måte som dyr, besitter naturlige instinktive måter å frigjøre seg fra energi, som er blitt frosset fast i truende situasjoner. Dette kan derfor anvendes til å hele ettervirkninger av sjokk og traumer.

Design er utviklet av Vestfoto, publiseringsløsningen er levert av CxR.

http://www.se-terapi.no/

Advokatfirmaet Claus Frimann-Dahl

2008

Advokatfirmaet Claus Frimann-Dahl har lang erfaring og høy kompetanse innenfor flere rettsområder - særlig fast eiendoms rettsforhold.

CxR har utviklet design og levert publiseringsløsning.

http://www.frd.no/

Norsk Gestaltterapeut forening

2007

NGF startet opp i 1989 og har i dag 380 medlemmer. Kjerneområder for foreningens arbeid er å lage gode rammevilkår for gestaltterapeuter og bidra til å sikre kvalitet for terapeut og klienter av MNGF terapeuter.

Nettstedet presenterer foreningen og har et eget passordbeskyttet område for medlemmene. CxR har utviklet siden og levert publiseringsløsning.

http://www.ngfo.no/

Kinergetics

2007

Websiden presenterer kinergetics i Norge.

"Kinergetic er en rask, enkel, ikke invaderende og effektiv metode til å frigi smerte og stress. Den lokaliserer og korrigerer noen av de underliggende følelsene som er årsaken til sykdom."

CxR har levert publiseringsløsningen og utviklet designet.

http://www.kinergetics.no/

Norsk forbund for psykoterapi

2006

Psykoterapeuter fra ulike terapeutiske retninger i Norge har gått sammen og stiftet Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).

NFP er representert i den europeiske paraplyorganisasjonen: the European Association for Psychotherapy (EAP), som er etablert i 28 land.

Nettsiden presenterer foreningen og dens medlemmer og er utviklet av CxR.

http://www.psyko-terapi.no/

Advokat Ola Viken undervisning

2006

Ola Viken hadde eksisterende websider, men trengte mulighet for å kunne redigere og legge til nytt innhold.

CxR migrerte hans nettsted til vårt publiseringssystem.

http://www.lex-viken.no/

Spornes boats

2006

Spornes Boats AS er et lite båtbyggeri lokalisert på Tromøya utenfor Arendal.

CxR har levert publiseringsløsning og integrert designet som ble utviklet av Meller Design.

Websiden har informasjon om selskapet, de forskjellige båttypene, priser og events som Spornes Boats deltar på.

http://www.spornes.no/

Etablerersenteret

2006

Etablerersenteret tilbyr veiledning, tips og informasjon om etablering i Arendalsregionen. Senteret samarbeider nært med Aetat, Aust-Agder fylkeskommune og Innovasjon Norge.

På nettsidene tilbys informasjon om relevante kurs, linker til relevante nettsteder og annen nyttig informasjon, både for enkeltpersoner som planlegger å starte egen bedrift, og for mindre nystartede foretak.

Siden er laget i samarbeid med Meller Design, CxR har laget publiseringsløsningen.

http://www.etablerersenter.no/

Oddsomatic

2006

Oddsomatic.no er en nettbutikk som selger virtuelle produkter i form av informasjon og tips for sportsarrangementer. Brukerne kan kjøpe informasjon om en enkeltkamp, eller porteføljer av informasjon, eller de kan abonnere på informasjon. Man betaler med kredittkort, mobiltelefon eller med en Payex-konto.

CxR har laget butikkløsningen og en publiseringsløsning med tett integrering mot Oddsomatic sine avanserte prognosesystemer.

http://www.oddsomatic.no/

Basic Gym

2005

BasicGym er et treningsstudio på Gjøvik som i stor grad drives av egne medlemmer. Medlemmene har adgangskontroll og studioet er derfor tilgjengelig for brukerene hele døgnet hele året.

Nettsiden har fyldig informasjon om trening og kosthold, nyheter fra firmaet, samt bilder og informasjon om studioet.

Siden er designet av Meller design og publiseringsløsningen er levert av CxR.

http://www.basicgym.no/

Petter Hjelle

2004

Petter Hjelle er en multikunstner fra Oslo. Nettstedet presenter grafiske arbeider, videoer og og utstillinger. Du finner også en kort biografi.

Sidene er på engelsk.

Petter har laget designet, CxR har laget publiseringsløsningen.

http://petterhjelle.cxr.no/

Jussportalen

2003

Jussportalen er en juridisk nettportal med informasjon, nyheter og linker til juridiske nettsteder.

Jussportalen.no har et langsiktig mål om å bli den foretrukne webportalen for alle med behov for en enkel oversikt over de juridiske ressursene som finnes på internett.

CxR har utviklet design og publiseringsløsning.

http://www.jussportalen.no/

Lunheimklinikken

2002

Lunheimklinikken er en alternativ helseklinikk i Molde.

Nettstedet presenter de forskjellige tjenestene klinikken tilbyr, samt informasjon og kontaktinformasjon til klinikken.

CxR har utviklet nettstedet og publiseringsløsningen.

http://www.lunheim.no/

Norsk forening for Integrativ terapi

2001

Norsk Forening for Integrativ Terapi (NFIT) ble dannet i 1984. Foreningen organiserer integrative terapeuter og studenter under utdanning. Foreningens formål er å organisere utdanning, kurs, seminarer og å ivareta faginteressene til utøverne av integrativ terapi.

Nettsiden presenterer foreningen og utdanningen innen Integrativ terapi og er utviklet av CxR.

http://www.integrativ-terapi.no/

CxR v/Roger Baklund
Øvre Prinsdalsvei 38 B
1263 Oslo

Sist oppdatert:
25/02-2016 21:40

Tlf, Charlott: +1 631 608 9057
Mobil, Roger: +47 47 88 48 00